Penzijní připojištění

Od počátku roku 2013 přinesla penzijní reforma dva nové finanční produkty - důchodové spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř). Na trhu dohromady působí jedenást penzijních společností, důchodové fondy druhého pilíře si můžete sjednat u 6 z nich, účastnické fondy třetího pilíře nabízí devět penzijních společností.

Obecně lze říci, že vyšší výdělek přinese v důchodovém spoření vyšší penzi. Peníze na individuálním účtu jsou chráněny před riziky, které představuje odvod sociálního pojištění pouze do průběžného důchodového systému (I. Pilíř). Takovými riziky jsou stárnutí populace, vývoj politické a hospodářské situace státu. Na rozdíl od I. pilíře jsou úspory v důchodovém spoření vždy předmětem dědictví a to i ve fázi výplatní (při výplatě na 20 let). Výše úspor na individuálním účtu lze ovlivnit i volbou spořící strategie, kdy vhodnou kombinací lze dosahovat optimálního poměru mezi výnosem a požadovanou jistotou navrácení naspořených prostředků. Peníze na individuálním účtu nelze předčasně vybrat, čímž jsou chráněny před všemi věřiteli včetně exekutorů. Poplatky za správu prostředků jsou velice nízké a striktně regulované zákonem.

Zpět na Ostatní produkty