Strategie

Společnost CP Brokers hledá pro klienta to nejlepší řešení a hájí jeho zájmy při zachování plné rozhodovací pravomoci klienta. Tato služba je pro stávající klienty společnosti CP Brokers, s.r.o., zdarma, pro cizí smlouvy a ostatní klienty se úhrada nákladů řídí platným sazebníkem nákladů spojených se správou smluv, hlášením a likvidací pojistných události. V případě poskytování nadstandardních služeb, je rozsah těchto služeb a finančního vypořádání smluvně dojednán před poskytnutím požadované služby.

Naším prioritním cílem je spokojenost a důvěra našich klientů vedoucí k dlouhodobé spolupráci. Jen spokojený klient se k nám bude vracet a jemu věnovaná péče se nám mnohonásobně zhodnotí.

Konkrétní činnosti prováděné pro naše klienty:

 • poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví a finanční poradenství,
 • vyhodnocení rizikovosti, stanovení optimálního rozsahu pojistné ochrany,
 • orientační ocenění majetku pro účely pojištění, pomoc při stanovení limitů pojištění,
 • rozbor a posouzení stávajícího zajištění klienta,
 • vypracování podkladů pro výběrové řízení pro jednotlivé pojišťovny,
 • provedení výběrového řízení na pojistitele,
 • vyhodnocení nabídek pojišťoven, předání podkladů od jednotlivých pojišťoven, doporučení nejvýhodnější varianty,
 • projednání připomínek klienta s konkrétními pojišťovnami,
 • uzavření konkrétních pojistných smluv dle pokynů klienta,
 • odborný dozor nad uzavřenými smlouvami, aktualizace smluv dle konkrétní situace a potřeb klienta,
 • servis a správu pojistných smluv dle požadavků klienta,
 • pomoc při likvidaci pojistných událostí, prvotní šetření pojistné události při jejím vzniku včetně zabezpečení všech potřebných náležitostí k zabezpečení rychlé likvidace oprávněných nároků klienta,
 • další konzultace dle přání a potřeb klienta z oblasti pojištění, úvěrů, půjček, penzijního připojištění, stavebního spoření a optimálního investování finančních prostředků klienta.

Zpět na O nás