Investování

Zprostředkujeme investování do podílových fondů, zlata, depozitních produktů jako jsou spořící účty a termínované vklady.

Otevřené podílové fondy:

V současné době se podílové fondy těší rostoucí oblibě, s čímž souvisí i rostoucí objem investovaných prostředků do těchto nástrojů. V posledních letech výrazně roste objem peněz investovaných do otevřených podílových fondů. Rozlišujeme 7 základních otevřených podílových fondů:

 • Fondy peněžního trhu
 • Fondy dluhopisové
 • Fondy smíšené
 • Fondy akciové
 • Fondy fondů
 • Fondy nemovitostní
 • Fondy zajištěné

Podle Vašeho investičního profilu Vám doporučíme, jaké fondy Vám budou nejlépe sedět.

Zlato

2500 let je ve funkci peněz. Zlato splňuje všechny parametry kvalitních peněz současně. Odlišnosti zlata od jiných komodit:

 • Nepodléhá zkáze
 • Jednoduše zpracovatelné, dělitelné a recyklovatelné
 • Vysoká hustota kovu a koncentrace hodnoty
 • Nízké náklady na skladování a transport v poměru k hodnotě
 • Zlato má jasné normy kvality, které jsou snadno ověřitelné
 • Technologie těžby je víceméně po tisíce let stejná
 • Není bezpracně rozmnožitelné
 • Ročně roste množství zlata cca o 1,5% a tudíž mnohem pomaleji než veškeré agregátní ukazatele peněžní zásoby na světě
 • V každém portfoliu doporučujeme 5 – 15% majetku uložit do zlata, popř. jiných vzácných kovů.

Spořící vklady, termínované vklady a další depozitní produkty:

Vhodná varianta pro konzervativní klienty – výběr z produktů, kde je vyšší zhodnocení a lze odchylkou bonifikovat vklad na delší dobu. Výběr TV s vyšší úrokovou sazbou se zablokováním její výše po celou dobu trvání vkladu.

Volbou té správné investiční strategie začíná úspěšná cesta investicemi za očekávaným ziskem. Každý by si měl předem stanovit, zda chce spořit, investovat nebo spekulovat. Na tomto rozhodnutí se odvíjí následující alokace a diverzifikace v jednotlivé investiční instrumenty, které společně tvoří vaše portfolio. Na základě Vašich požadavků a Vašeho profilu Vám sestavíme investici na míru.

Zpět na Ostatní produkty