Soukromých osob

Majetkové a odpovědností pojištění

 • pojištění staveb, rodinných domů a chat
 • pojištění domácnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě
 • pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
 • havarijní pojištění

Životní a úrazové pojištění

 • cestovní pojištění
 • kapitálové, flexibilní nebo investiční pojištění osob
 • pojištění dětí
 • úrazové pojištění

Zpět na Pojištění