Právnických osob

Majetková a odpovědnostní pojištění

 • pojištění nemovitostí a movitých věcí
 • pojištění technických rizik- speciální allrisk pojištění strojů, elektroniky
 • pojištění stavebně – montážních rizik – speciální pojištění pro budované stavby nebo montované strojní celky
 • pojištění přerušení provozu – speciální pojištění ztrát vzniklých při zastavení výroby
 • pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
 • havarijní pojištění
 • pojištění obecné odpovědnosti za škodu
 • pojištění profesní odpovědnosti za škodu – daňoví poradci, auditoři, účetní, projektanti, lékaři, advokáti, notáři, znalci, pojišťovací zprostředkovatelé
 • pojištění odpovědnosti přepravců
 • pojištění přepravovaných zásilek

Životní pojištění s daňovými výhodami pro zaměstnavatele

 • kapitálové pojištění
 • flexibilní pojištění
 • investiční pojištění
 • firemní programy životního pojištění
 • daňově uznatelné mimořádné pojistné

Zpět na Pojištění