Profil firmy

Společnost CP Brokers je mladá firma. Byla založena v září roku 2009, v prosinci 2009 získala registraci na zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví v odvětvích životního a neživotního pojištění pod čísly:

  • Pojišťovací agent – 10 47 41 PA
  • Pojišťovací makléř – 10 47 42 PM
  • Vázaný zástupce - pro společnost Broker Trust, a.s.

Společnost CP Brokers je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění ve výši 1.700.000,- EUR.

Společnost CP Brokers je držitelem certifikátu:

Jednatel a majitel firmy – ing. Miroslav Severa

Ing. Miroslav Severa

Hlavním posláním a přáním společnosti je poskytovat klientům nadstandardní servis a zaplnit mezeru mezi nabízením finančních produktů výhradními prodejci jednotlivých společností a prodejci multilevelových společností zabývajících se problematikou finančního poradenství.

Cílem spolupráce je vytvořit seriózní vzájemný vztah mezi klienty a kvalifikovanými obchodníky, nabízejícími širokou škálu produktů finančního trhu a poskytujícími kvalitní prodejní a poprodejní servis v době, kdy jej klient skutečně potřebuje. Vždy nabízíme klientům to nejlepší, co se na trhu vyskytuje, s přihlédnutím k individuálním přáním a možnostem jednotlivých klientů. Naším cílem je spokojený klient, který se k nám bude vracet a bude požadovat více zabezpečení, více produktů, více služeb a bude nás doporučovat dalším potencionálním klientům. S touto firemní vizí jsou ztotožněni všichni naši spolupracovníci a nejnázorněji je obsažena v našem firemním sloganu:

The Best for you and you’ll want more

Vzdělání a kvalifikace

Studium VŠE v Praze, fakulta národohospodářská, obor finance a úvěr ukončeno, v roce 1986 státní závěrečnou zkouškou. Následovala řada dalších manažerských kursů - např. Gustav Käser Training Management.

Ing. Miroslav Severa na kole

Praxe

V letech 1986 – 1987 SBČS na pozici revident, 1987 – 1996 – manažerské funkce ve velké stavební firmě, 1996 – 2000 – manažerské funkce v jedné z největších privátních bank v České republice. Od roku 2000 práce v pojišťovnictví u největší z českých pojišťoven. Předmětem činnosti byly jak manažerské činnosti v oblasti back office, tak obchodní činnosti od těch nejnižších (obchodník, manažer skupiny), až po ty nejvyšší, jako byla pozice ředitele agentury České Budějovice, Český Krumlov a Tábor. Od roku 2009 rozvíjí a buduje vlastní firmu, což mu umožňuje, zúročit všestranně získané bohaté zkušenosti a informace a věnovat se smysluplné a zajímavé práci, která ho baví a naplňuje. Zvláštní důraz přitom klademe na přímé jednání s klienty a spolupracovníky, které považujeme za základ úspěšného podnikání a na poskytování kompletních a kvalifikovaných služeb klientům.

Motto:

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé“

Johann Wolfgang von Goethe

Zpět na O nás